Modelowanie BIM - MANAGER

BIM po realizacji

Większość informacji z modelu BIM może być wykorzystana przy zarządzaniu obiektem. System FM przygotowujemy w dopasowaniu do potrzeb zamawiającego. Facility management z wykorzystaniem modelu BIM jest opłacalną inwestycją. Tworzenie modelu 3d budynku (BIM), który stanowi podstawę do spójnej dokumentacji technicznej, a także jest bazą danych bezpośrednio wykorzystywanych do projektowania i zarządzania obiektem.

Wsparcie BIM

Wsarcie inwestorów, generalnych wykonawców i projektantów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. wdrażanie rozwiązań, które pozwolą na optymalizację działań i kosztów realizacji inwestycji.

BIM na budowie

Kompleksowo obsługuję dostarczając najwyższej jakości dane i modele, w całym procesie realizacji inwestycji. Przygotowuje istotne informacje do poszczególnych etapów prac budowlanych. Aktualizuje model i wspomagam inżynierów kontraktu, kierowników i inwestorów.

BIM po realizacji

Większość informacji z modelu BIM może być wykorzystana przy zarządzaniu obiektem. System FM przygotowujemy w dopasowaniu do potrzeb zamawiającego. Facility management z wykorzystaniem modelu BIM jest opłacalną inwestycją.

Świadczę usługi tworzenia modeli BIM na podstawie różnych danych źródłowych. Wykonuje modele dostosowane poziomem szczegółowości i strukturą do konkretnych celów. Modele implementuję na różnych etapach cyklu życia budynku, od koncepcji, przez kolejne fazy projektowania, przetargi i wykonawstwo, aż do zarządzania obiektem. Stanowią one centralny element zintegrowanego systemu zarządzania informacją.